Alles voor dragen en borstvoeding!

   

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Ik raad je aan dit met mij bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of voel je je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart.
Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

De klachtenprocedure van de NVL

Als lactatiekundige ben ik aangesloten bij de NVL. De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.

Klachtenprotaal Zorg

Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, waarmee ik voldoe aan de wettelijke eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Het doel is zo snel mogelijk een oplossing te vinden bij onvrede of een klacht. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.

Lees meer

Aidulac heeft als doel jou te ondersteunen in de ontwikkeling van de ouder-kind relatie. De zorg is gericht op het bevorderen van een goede hechting tussen ouders en kindje. Aidulac hanteert als belangrijkste invalshoeken borstvoeding, dragen van kinderen en haptonomie.

Copyright © 2010 - 2019 Aidulac ®

UA-81851763-2